Liste görünüm

        
 
Adı:
Amacı:

Başa Dönmek İçin Tıklayın

FODER Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), finansal bilincin artırılması için ekosistemin gelişmesine destek olma hedefiyle 2012 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana FODER’in en önemli hedefi, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak bireylerin ülke çapında finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını geliştirmektir. Bu hedef kapsamında eğitim, araştırma ve uygulamalara destek çalışmaları yapılmaktır.

DARÜLACEZE

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan kurumumuz kurulduğu günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 100.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 600’e yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur.

Umuda Koşanlar Derneği

Derneğimiz; yardımlaşma, paylaşma, empati kurabilme ve kardeşlik olgusunu yükselterek, “Komşun açken, sen tok yatma” düsturuyla kurulmuştur. Bu yolda; gönüllü ve vicdani bir anlayışla, dünya üzerinde başta çocuklar olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm mazlum düşmüş yetim, öksüz, ruhsal ve fiziksel şiddet mağduru, savaş mağduru, aç-sefil, hasta insanlar, hayvanlar ve doğa ile birlikte umudu paylaşma ve yaşama arzusundayız. Afetler, savaş, kıtlık ve benzeri olağanüstü durumlarda; kişileri birlik ve beraberliğe davet etmek, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyim, sağlık, barınma ve yatacak yer gibi maddi manevi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU

12 Aralık 1929 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde kurulan MİLLİ İKTİSAT ve TASARRUF CEMİYETİ’nin adı, 12 Haziran 1939 tarihinde ULUSAL EKONOMİ VE ARTTIRMA KURUMU olarak değiştirilmiştir. Bu kurum, 18 Ocak 1955 tarihinde, kuruluş amaçlarını aynen koruyarak, 17 Temmuz 1939’dan beri Ankara’da faaliyette bulunan TÜRK İKTİSAT CEMİYETİ ile birleşmiş ve TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ adını almıştır.
Derneğin amaçları; Ülkemizin ekonomik kalkınmasının gereklerini ve yollarını topluma anlatmak, yaymak ve toplumun bu konularla ilgilenmesini sağlamaya çalışmak; iktisat bilimindeki ve dünya ekonomisindeki gelişmeler konusunda üyelerini ve toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemektir.
Dernek, bütün faaliyetlerinde kamu yararını gözetir; siyasi bir amaç gütmez. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıdır.

Yeşilay

Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün(sigara), alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Ege Orman Vakfı

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için orman ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğini gerçekleştiren, küresel kalkınma hedeflerine ve karbon nötr bir dünyaya ulaşmanın öznesi konumunda, doğal varlıkları ve gezegeni koruması için topluma rehberlik eden ve yeşil bir geleceğe giden yolda anlamlı izler bırakan önder bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Askıda Ne Var

Askıda Ne Var, 2012 yılında kurulmuş, üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, tiyatro bileti, konser bileti, kitap, yurtdışı staj gibi ürün ve hizmetlerin ücretsiz sunulmasını sağlayan bir sosyal girişimdir. Gönüllü kişiler, üniversite öğrencileri için askıya yemek bırakabilirken markalar ise kendi ürün ve/veya hizmetlerini askıya bırakarak öğrencilere destek sağlıyor.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 17 Ağustos 1983 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altında, tüzel kişiliğe sahip, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak amacıyla Anayasa’nın 134. maddesine istinaden 2876 sayılı kanun ile kurulmuştur. 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın görevleri yeniden düzenlenmiştir. Bu son düzenlemeyle Kurumumuz, “Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılapları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren kaynakları ve Cumhuriyet döneminde üretilen temel bilim ve kültür eserlerini incelemek ve yayıma hazırlamak, veya hazırlatmak, Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyali toplamak, bilimsel yöntemlerle düzenlemek, görevi ile ilgili konularda bilimsel nitelikli toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek, inceleme ve araştırma yapanları ve lisansüstü çalışmalarda bulunanları desteklemek, yurt içinde ve yurt dışında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üstün başarılı eserler veren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri desteklemek” ile görevlidir. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi ve kültürü ile Atatürk ve eseri üzerinde özgün bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.

Esas Sosyal

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal, Holding’in sorumlu vatandaşlık değerini, merhum Şevket Sabancı ve ailesinin topluma yatırım vizyonu ile birleştirmiştir. Günümüzde mevcut sosyal etki yatırımı anlayışının Türkiye’deki örneği olan, toplumsal sorunlar için ortak çözümler üretmeyi amaçlayan Esas Sosyal; araştırmalar, ortak çalışmalar ve programları kapsayan üç ayaklı stratejisi ile gençlik ve istihdam alanında çalışmalar yürütmektedir.