Detay görünüm

Adı: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Amacı:

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 17 Ağustos 1983 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altında, tüzel kişiliğe sahip, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak amacıyla Anayasa’nın 134. maddesine istinaden 2876 sayılı kanun ile kurulmuştur. 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın görevleri yeniden düzenlenmiştir. Bu son düzenlemeyle Kurumumuz, “Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılapları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren kaynakları ve Cumhuriyet döneminde üretilen temel bilim ve kültür eserlerini incelemek ve yayıma hazırlamak, veya hazırlatmak, Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyali toplamak, bilimsel yöntemlerle düzenlemek, görevi ile ilgili konularda bilimsel nitelikli toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek, inceleme ve araştırma yapanları ve lisansüstü çalışmalarda bulunanları desteklemek, yurt içinde ve yurt dışında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında üstün başarılı eserler veren yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri desteklemek” ile görevlidir. 

Adresi:
URL: https://www.atam.gov.tr
Etiketler: