Detay görünüm

Adı: TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU
Amacı:

12 Aralık 1929 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde kurulan MİLLİ İKTİSAT ve TASARRUF CEMİYETİ’nin adı, 12 Haziran 1939 tarihinde ULUSAL EKONOMİ VE ARTTIRMA KURUMU olarak değiştirilmiştir. Bu kurum, 18 Ocak 1955 tarihinde, kuruluş amaçlarını aynen koruyarak, 17 Temmuz 1939’dan beri Ankara’da faaliyette bulunan TÜRK İKTİSAT CEMİYETİ ile birleşmiş ve TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ adını almıştır.
Derneğin amaçları; Ülkemizin ekonomik kalkınmasının gereklerini ve yollarını topluma anlatmak, yaymak ve toplumun bu konularla ilgilenmesini sağlamaya çalışmak; iktisat bilimindeki ve dünya ekonomisindeki gelişmeler konusunda üyelerini ve toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemektir.
Dernek, bütün faaliyetlerinde kamu yararını gözetir; siyasi bir amaç gütmez. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıdır.

Adresi:
URL: https://www.tek.org.tr/
Etiketler: