Liste görünüm

        
 
Adı:
Amacı:

Başa Dönmek İçin Tıklayın

Güneş Çocukları Eğitim Vakfı

GÜÇEV - Güneş Çocukları Eğitim Vakfı, fırsat eşitliği ve daha güçlü bir gelecek için eğitim gören çocukları destekliyor.

Gülmek İyileştirir Derneği

Ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile psikososyal destek ihtiyacı içinde olan çocuklar ve ailelerine destek sağlamayı amaçlar. Kanser tedavisi gören ve bu sebeple 3 yıla yakın süre boyunca okula gidemeyen, akranları ile sosyalleşemeyen çocuklara özel, tamamen ücretsiz hizmet veren Hijyenik Oyun Merkezleri kurar.

Görme Özürlüler Derneği

Görme engellilerin toplum yaşamına eşit bir şekilde katılımını sağlamak hedefiyle çalışmalar yapan (GÖZDER) ,1970 yılında kurulmuş olup, 1992 yılında kamu yararına dernek statüsünü kazanmıştır. Görme engellilerin sorunlarına odaklanarak yasal ve sosyal haklarını kazanmaları için projeler geliştirir.

Gönüllü Hareketi Derneği

Kurduğumuz Gıda Bankası ile ekonomik açıdan zorluk çeken bireylere düzenli gıda, giyim ve temizlik ürünü desteği veriyoruz. Gıda Bankamızın yararlanıcılarının önemli bir kısmını tek yaşayan kadınlar (anneler) oluşturuyor. Yoksullukla mücadele eden kadınlara destek oluyoruz.

Gıda Kurtarma Derneği

Gıda Kurtarma Derneği olarak gıda kaybı ve israfının önlenmesi için farkındalık, savunuculuk ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Türkiye çapında oluşturduğumuz gıda bankacılığı ağı ile kurtarılmış gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak ekonomik, çevresel ve sosyal fayda yaratıyoruz.

Genç Hayat Vakfı

Hiçbir ayrım gözetmeksizin insan odaklı yaklaşıma önem vererek, 11-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin eğitime erişimlerini desteklemek amacıyla 2008 yılında kurulduk. Bugüne kadar ulaştığımız on binlerce çocuk ve gencin sahip olduğu becerileri keşfetmeleri ve yetenekleri doğrultusunda bilgiye ulaşmaları için çalışıyoruz. Sadece çocuk ve gençlerle değil, onlarla temas eden herkesle çalışarak sürdürülebilir modeller üretiyoruz.

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi, gençlerin ve çocukların 21. yüzyıl becerileri edinmeleri, sosyal uyum, kız çocuklarının güçlendirilmesi üzerine proje ve burslarımızla; çocuk ve gençlerin eğitimini destekliyoruz. Ayrıca yaptığımız araştırmalarla bu alanlardaki çalışmalara katkı sunuyoruz.

El Bebek Gül Bebek Derneği

El Bebek Gül Bebek Derneği, anne karnında gelişimini tamamlamadan önce doğan bütün bebeklerin; sağlıklı bir geleceğe kavuşmaları için gerekli çalışmaları yürütmek amacıyla, bu konuda deneyim sahibi ve uzman kişiler tarafından kurulmuş bir dernektir.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

EÇEV, Türkiye’de fırsat eşitsizliğinin olmadığı bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim sistemi için çalışıyor.

Dünya İnsanı̇ Dayanışma Derneğı̇

World Human Relief (WHR) diğer adıyla Dünya İnsani Dayanışma Derneği yoksulluk, hastalık, açlık, savaş, ve felaket durumlarında insanların ihtiyaçlarını karşılıyor, acılarını azaltıyor; yoksul bölgelerde eğitim ve hayat koşullarını iyileştirici ve tramvaları önleyici çalışmalar yapıyor.

Değiştiren Adımlar Derneği

Değiştiren Adımlar Derneği; bağımsız, özgün, kendi kaynaklarını yaratan ve değişimin temsilcisi olan kişi ve kurumları bir araya getirerek program ve projeler üretir. Amacımız çeşitliliğin kabul gördüğü yenilikçi, gelişen ve birlik içinde olan bir yaşam kültürü oluşturmak.