Liste görünüm

        
 
Adı:
Amacı:

Başa Dönmek İçin Tıklayın

Koruncuk Vakfı

Koruncuk Vakfı olarak sosyo-ekonomik açıdan eğitime erişimleri ve temel ihtiyaçları risk altındaki kız çocuklarına, ‘akademik başarı önkoşulu olmaksızın’ ortaokuldan üniversiteye kadar barınma ve bakım hizmeti sunuyor, üniversite eğitimleri ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz.

Köksal Eğitim Vakfı

KEV, üniversitede öğrenim gören imkanları kısıtlı, çalışkan, dürüst ve öncü gençleri maddi anlamda destekleyen; onların sanatsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

KİFDER, 2012 yılında, kistik fibrozis hastaları ve hasta yakınlarının bir araya gelerek kurduğu bir STK'dır. KİFDER’in misyonu, kistik fibrozis hastalığına sahip bireylerin yaşam süresinin ve kalitesinin artırılması için var gücüyle çalışmaktır. 

Kansersiz Yaşam Derneği

Kansersiz Yaşam Derneği, sağlıklı ya da kanser hastası olan herkese, kansersiz bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla tanışmamaları için, eğitim, moral ve motivasyon, yeniden yapılandırma projeleri ile farkındalık yaratmak amacıyla, tüm Türkiye’de çalışmalarına devam ediyor.

Kanser Savaşçıları Derneği

Kanser tanı ve tedavi sürecinde ideal tedavi ortamı / sisteminin oluşturulması için katkı sağlamak ve çözümler geliştirmek amacıyla; eğitim, farkındalık ve psikolojik destek projeleri yürütüyoruz.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakıf, çocukların tedavi süreçlerinde aileleri ile birlikte ücretsiz konaklayabilecekleri Aile Evleri ile hizmet vermektedir. Hastanelerin çocuk hematoloji ve onkoloji servislerinde ve Aile Evleri’nde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini artıracak etkinlikler ve projeler yürütülmektedir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde başlayan faaliyetler halen İstanbul, İzmir, Bursa ve Zonguldak’ta toplam 12 hastanenin 14 servisinde sürdürülmektedir.

KAÇOD-Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği

Bilinmeyen çocukluk çağı kanserleri hususunda farkındalık yaratmayı ve tedavi süresince çocukların beslenme, hijyen gibi temel ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlayan KAÇOD, 2017 yılında faaliyete geçmiştir.

Kalben Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği

KALBEN, 'Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin toplumda yaygınlaştırılması, 'Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nden yararlanmak isteyen ailelere, süreç öncesi ve sonrası hukuki ve psiko-sosyal destekte bulunulması ve korunma altında yaşayan gençlere burs desteği verme alanında çalışmaktadır.

Kadın Dayanışma Vakfı

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler doğrultusunda mücadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı

Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik burs sağlamak, ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışan ve bu amaç doğrultusunda ülkemizin kadın hekimleri önderliğinde kurulan katılımcı bir sivil toplum oluşumudur.