Liste görünüm

        
 
Adı:
Amacı:

Başa Dönmek İçin Tıklayın

Temel İhtiyaç Derneği

Temel İhtiyaç Derneği (Tider), insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürütür ve gıda başta olmak üzere israfı önleyerek ekolojik ve ekonomik değer yaratır.

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği

Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği, SENDEGEL; ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla projeler üreten, kar amacı gütmeyen bir topluluktur.

Türkiye SMA Vakfı

Türkiye SMA Vakfının temelleri; Toplumda SMA (Spinal Musküler Atrofi) farkındalığını artırmak, tedavideki yasal düzenleme süreçlerine katkı için savunu faaliyetleri yürütmek, hasta ve hasta yakınlarının tedavi, eğitim ve sosyal haklara ücretsiz erişimine destek vermek için bir araya gelen gönüllü bir ekibin kurduğu SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği ile atıldı.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği

SERÇEV, başta serebral palsili olmak üzere tüm engelli çocukların eğitim ve sağlık sorunlarına kalıcı projelerle çözüm arıyor.

Seda Yekeler Eğitim Vakfı

Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) yabancı dil edinimi için yeterli kaynaklara sahip olmağan 0-25 yaş aralığındaki öğrencilere dil bursu desteği sağlamaktadır. Öğrencilere sağladığı dil bursu ile gönüllü eğitmenler tarafından öğrencilere yabancı dil dersleri verilmektedir.

Sağlıkta Kalite Derneği

SağKal, 9 Eylül 2005'ten itibaren "Yaşamda sağlık için yenilikçi rol model olmak" vizyonuyla "Bireylerin sağlıklı yaşamalarına katkı vererek toplum sağlığını korumak " misyonu doğrultusunda çalışan örnek bir yerel STK'dır.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği

UCİM, çocuk istismarı ile mücadele etmek amacı ile 2017 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Rehber Köpekler Derneği

Derneğimizin asıl amacı görme engelli bireylerin hareket kabiliyetlerini geliştirerek yaşam kalitelerini arttırıp, çevrelerine daha rahat adapte olmalarını sağlamaktır. Bu amacımızı rehber köpekler sayesinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği

2014 yılında kurulmuştur. Meme kanseri başta olmak üzere tüm kadın kanserleri (yumurtalık, rahim, rahimağzı) konusunda toplumu bilinçlendirmek, Maddi yetersizliği olan bu hastalara teşhis ve tedavi de destek olmak, hasta ve yakınlarına psikolojik destek vermek için projeleri yürütür.

Paylaşma ve Dayanışma Platformu Derneği

Payda, toplumu daha ileri seviyeye taşımak amacıyla eğitim, kadın istihdamı, çevre, sanat gibi alanlarda farklı kesimleri ortak paydada buluşturan projeler yürüten bir dernektir.