Liste görünüm

        
 
Adı:
Amacı:

Başa Dönmek İçin Tıklayın

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Vakfımız;  suça sürüklenerek çocuk adalet sistemine giren çocukların, sistem içerisindeki tüm aşamalarınde destek vererek topluma kazandırılmaları amacıyla kurulmuştur.

Türk Böbrek Vakfı - Turkish Kidney Foundation

Böbrek Sağlığında Yoğunlaşarak, Sağlık Hizmetleri Veren,

Ağırlıklı Olarak Koruyucu Hekimlik, Böbrek Hastalıklarının Konservatif Tedavisi ve Replasman ( diyaliz ve transplantasyon )Tedavisi Alanlarında çalışan,

Etik ve Bilimsel Kurallara Öncelik Veren,

Hastaların Eğitimini, Toplumun Bilinçlendirilmesini ve Bu Alanda İnsan Gücü Yetiştirilmesini Sağlayan,

Böbrek Sağlığı Politikalarının Oluşmasında Katkıda Bulunulan,

Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Faaliyetlerde Bulunmak

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı

“Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir toplum.

Ahbap

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Ve Koruma Vakfı

Türkiye genelinde 14 farklı ilde her yaştan, her zihinsel engel grubundan ve her engel seviyesinden bireye eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. 

Yüzümle Mutluyum Derneği

Misyonumuz: Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan birey ve ailelere destek olmak, toplumda farkındalığın artmasına yönelik çalışmalarda bulunmak. Vizyonumuz: İnsanların dış görünüşleriyle değil, oldukları gibi kabul edilmesine yönelik toplumsal bilince katkı sağlamak.

YÖRET Toplumsal Gelişim ve Eğitim Vakfı

YÖRET Vakfı, çocuk haklarının bilinirliğinin artırılması, çocuğa karşı şiddet, ihmal ve istismarın ortadan kaldırılması, ebeveynlerin ve bakım verenlerin güçlenmesi için uzmanlarla projeler üretiyor. Kapsayıcı, güçlendirici ve hak temelli projeleri ile barışçıl bir toplum inşa etmek üzere çalışıyor.

Yanındayız Derneği

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin aktif katılımı yoluyla sağlanacak farkındalık ile evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz.

Unvansız Gönüllüler Derneği

Sosyal sorumluluk bilincini benimsemiş gönüllülerden oluşmuş, topluma fayda sağlamak üzere yola çıkan bir ekibiz. Kar amacı gütmeden, hiç bir kuruma bağlı olmadan, tamamen gönüllü olarak bir aradayız. insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürütür ve gıda başta olmak üzere israfı önleyerek ekolojik ve ekonomik değer yaratır.