Liste görünüm

        
 
Adı:
Amacı:

Başa Dönmek İçin Tıklayın

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın; iyi eğitim imkânı olmayan yetenekli gençleri yetiştiren, Türkiye ve dünyanın en saygın ve en iyi eğitim kurumları arasında yer almasıdır.

ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ

Bir afet olarak kabul ettiğimiz evsizlik sorununa sürdürülebilir çözümler üretiyor; hem sokakta yaşayan evsizlere hem de derme çatma yerlere sığınan ve evsizlik koşullarında yaşayan yaşam süren kişilere temel insani yardım ile sosyal uyum — sosyal hizmet desteğinde bulunarak evsizlik popülasyonu ve evsizlik riskini düşürmeye çalışıyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Atatürk ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in kazanımlarını koruma yolunda, bilimsel düşünme ve sorgulama yetilerini geliştiren, insan haklarına saygılı çağdaş bir yaşam ve eğitim için çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır.

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, eğitimle toplumu değiştirebileceğine inanan bir grup gönüllü tarafından 2015 yılında kurulmuş, 2016 yılında faaliyetlerine başlamış genç bir vakıf. Eğitim yoluyla kadınların bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Bir Küçük Mucize Derneği

Temel ilke olarak "biz" olmayı benimsiyoruz. Farklılıklarıyla güzel bir dünyayı birlikte inşa edebilmek adına beş yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derneğimiz çalışmalarında fırsat eşitsizliği sorununa odaklanmıştır. Sosyo ekonomik eşitsizliklerin hakim olduğu bölgelerde yaşayan 5-18 yaş arası çocuklarda, ötekileştirilme, çocuk hakları ihlalleri, okullaşma oranlarının düşüklüğü, eğitim kalitesindeki yetersizlik, eğitim ortamındaki fiziki eksiklikler, temel ihtiyaçlara ulaşım sorunu, çocuk istismarı ve erken yaşta evlendirilme problemi üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye toplumunda "hak" kavramının farklı yöntem ve çalışmalar izlenerek tartışılmasını ve çocuklarda hak temelli bir bakış açısı oluşturulmasını hedeflerken, bu süre zarfında ebeveyn-çocuk, öğretmen-çocuk ilişkisinin aynı problematik üzerinden ele alındığı, akademik altyapıya sahip bir sosyal farkındalık organizasyonudur. Projelerin hedef kitlesi, sosyo ekonomik yetersizlik durumun hakim olduğu bölgelerde yaşayan 5-18 yaş arasındaki çocuklar, aileler, köy halkı ve öğretmenleridir.

Bir Kitap Bir Gelecek Derneği

Bir Kitap Bir Gelecek Derneği, merkezine birleştirilmiş sınıflı ve az mevcutlu köy okullarını alarak, bu seviyedeki eğitim birimlerinde okuyan öğrencilerin kitapla tanışmasını sağlamak,onlara okuma alışkanlığını kazandırmak amaçlı atölyeler hazırlamak, eğitim materyalleri ve çeşitli ihtiyaçlarına destek vermek, okulların kütüphane ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamak, hazırladığı yayın, proje ve atölyelerle öğretmen işbirliklerini içine katarak öğrencilerin sosyal ve eğitimsel becerilerini geliştirerek onlara destek sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bir Dilek Tut Derneği

Bir Dilek Tut Derneği / Make-A-Wish® Türkiye; hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3 – 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştirmektedir.

ATLAS VAKFI

Üniversitede okuyan gençlerimizin maddi desteğe ihtiyaç duydukları kadar, onları hayata hazırlayacak ve geliştirecek eğitimlere de ihtiyaçları vardır. Atlas vakfı olarak amacımız gençlerimize sadece burs vermek değil onları aynı zamanda hayata hazırlamaktır. Bu sebeple " Farklı bir yaşam mümkün " teması ile gençlerimizin ufuklarını açarak onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple eğitim dönemi süresi içinde konusunda uzman gönüllü akademisyenlerimiz ile eğitimler veriyoruz.

AÇEV Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Biz AÇEV olarak 29 yıldır, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışıyoruz. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz.

ALS-MNH Derneği

Derneğimiz,  ALS-MNH ‘Amiyotrofik Lateral Skleroz Motor Nöron Hastalığı’nın ülkemizde tanınmasını sağlamak ve dernek çatısı altında toplayacağımız hastalara maddi ve manevi yardımların köprüsünü oluşturmak amacıyla hasta ve hasta yakınlarından oluşan 10 kişi ile 2001 yılında kuruldu.