Liste görünüm

        
 
Adı:
Amacı:

Başa Dönmek İçin Tıklayın

Fark Yaratanlar

2009 yılından bu yana, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren Fark Yaratanlar’ın hikâyelerini Türkiye ile paylaşıyoruz. 

Türk Dil Kurumu

Görevimiz

  Türkçenin yazılı ve sözlü kaynakları üzerine bilime dayalı araştırmalar yapmak; Türkçenin bilim, sanat, edebiyat ve öğretim dili olarak  gelişmesini ve her alanda doğru  kullanılmasını sağlamaktır.

  Hedefimiz

  Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarıp onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek ve Türk dünyasında ortak anlaşma dili, dünyada ise yaygın ve geçerli bir dil konumuna getirmektir.

https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/gorev-ve-hedef/

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu, ülkemizde bizzat Atatürk’ün direktifleriyle kurulan kurumların başında gelmektedir. Atatürk, özellikle Avrupa devletlerinin ders kitaplarında yer alan Türkler hakkındaki olumsuz iddialara ve “barbar” deyimi kullanılarak bir istilacı kavim şeklinde gösterilmelerine karşılık, bunun böyle olmadığının, cihan tarihinde en eski çağlardan beri hakiki yerinin ne olduğunun ve medeniyete ne gibi hizmetlerinin bulunduğunun araştırılması gerektiğine inanmaktaydı.

İşte bu sebeple, 28 Nisan 1930 tarihinde, Atatürk’ün de bizzat katıldığı Türk Ocakları’nın VI. Kurultayı’nın son oturumunda, O’nun direktifleriyle, Âfet İnan tarafından 40 imzalı bir önerge sunulmuş ve “Türk tarih ve medeniyetini ilmî surette tedkik etmek için hususî ve daimî bir heyetin teşkiline karar verilmesini ve bu heyetin azasını seçmek salahiyetinin Merkez heyetine bırakılmasını teklif ederiz” denilmiştir.

https://www.ttk.gov.tr/tarihce

Türk Hava Kurumu

Madde 3 - a) Türk Milletinin ve Vatanının kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder ATATÜRK'ün direktifleri doğrultusunda 16 ŞUBAT 1925 tarihinde "Türk Tayyare Cemiyeti" adı altında kurulmuş bulunan Türk Hava Kurumu'nun amacı, büyük Türk Milletinin maddi ve manevi desteğinde, Cumhurbaşkanı ve Hükümetin yüksek himayelerinde, havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet göstermektir.

b) Cumhurbaşkanı Türk Hava Kurumu'nun Onursal Genel Başkanıdır. Gerekli gördüğü takdirde Türk Hava Kurumu'nun Olağan Genel Kuruluna katılarak açılış konuşmasını yapar. 

https://www.thk.org.tr/file/kurumsal/THK_Tuzugu.pdf

Çocuk Kalp Vakfı

Çocuk Kalp Vakfı çocuk ve erişkinlerde görülen kalp damar hastalıklarının önlenmesi, tıbbi, ve cerrahi tedavisi konuları başta olmak üzere, toplum sağlığını ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuş gönüllü bir kuruluştur.

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED)

Türkiye’de özel gereksinimli bireylerin erken eğitim programlarına dahil edilmesi için gerekli araştırma, inceleme, eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini arttırmak ve sektör profesyonelleri ile özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirmek.

Otizm Dernekleri Federasyonu

2006 yılında 24 STK ile kurulan Otizm Platformunun 8 yıllık tecrübesinin ardından, Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla bu alanda çalışan 10 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesi ile 2014 yılında Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) kurulmuştur.

Türkiye’deki otizmli bireyleri ve ailelerini temsil eden en büyük çatı kuruluş olan ODFED, otizmle ilgili toplumsal bilinçlendirme ve yapılandırma çalışmalarında lobi faaliyetleri ve iletişim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)

Elimizde kalanları korumanın zamanı çoktan geldi. Artık eski hataları yapmamalıyız. Önce neleri kaybettik, niçin kaybettik ve nasıl koruyabiliriz sorularının cevapları için araştırmalar yapıyoruz, yapacağız, yaptıracağız. Kıyılarımız arasında el değmemiş güzellikleri barındıranlar var. Milyonlarca canlı beslenmek ve neslini devam ettirmek için kıyılarda toplanıyor. Lagünler, akarsu ağızları su canlıları için bol besin bulunduruyor. Hemen görmesek de bastığımız kumlar hayat kaynıyor. Boğazlarda balık göçleri hala devam ediyor. Akdeniz’de ender de olsa foklara rastlanıyor. Üstelik su samuru da var. Yunuslar bütün görkemleriyle engin maviliklerde bizi selamlıyor. Suyun altına baktığımızda inanılmaz güzellikte, cıvıl cıvıl bir yaşam görebiliyoruz. Deniz çayırları bir çok canlı grubunu barındırıyor. Karadeniz’den hamsi az da olsa çıkıyor. Ege’de, Akdeniz’de kaya kovuklarının ilginç bekçileri: Orfozlar, mürenler, ahtapotlar… Ama hepsi bizim kararlılığımıza bağlı: Ya denizleri araştırıp korumaya karar vereceğiz; ya da bu zenginlikler azalmaya devam edecek.

Yaya Derneği

Yaya Derneği, 1988 tarihli Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi’nde yazılı olan hakların yaşamın her alanında yer bulup uygulanması için mücadele eden hak temelli bir sivil toplum örgütüdür.