Liste görünüm

        
 
Adı:
Amacı:

Başa Dönmek İçin Tıklayın

Paylaşımcı Toplum Derneği

Paylaşımcı Toplum Derneği temelde “sosyal eşitsizliğe karşı” faaliyet göstermek için kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz, çağın getirdiği her türlü sosyal eşitsizliğe karşı çözüm üretip, dayanışma sergilemeyi amaçlar. 

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği

Türkiye’de ilk ve tek görme engelli çocuk derneği olan “Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği “ 2003 yılında Psikolog Dr. Hale Bacakoğlu önderliğinde görmeyen çocukların aileleri tarafından kurulmuştur. 

Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı

OBİDEV, “Otizm Spektrum Bozukluğu”(OSB) tanısı almış bireylerin kaliteli, yoğun ve nitelikli özel eğitim almalarına destek olmayı hedefler. OSB'li bireyler ve ailelerin toplumda yer almalarını kolaylaştırmak için kamu ile birlikte çeşitli projeler geliştirerek çalışmalarını yürütür. 

Öğretmen Akademisi Vakfı

ÖRAV çocukların hayatına doğrudan dokunan, dolayısıyla toplumların sosyal ve kültürel dönüşümünde büyük izi olan öğretmenlerin gelişimlerine destek olmak amacıyla kuruldu. Eğitim programlarıyla devlet okullarında görev yapan öğretmenlerinin daha donanımlı eğitimciler olması için faaliyet gösteriyor.

Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı

NİÇEV, Eğitim sisteminin temel unsuru olan öğrencilerimizi, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak; paylaşımcı, katılımcı, sorgulayan, özgüveni gelişmiş, üretken, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilimsel düşünceyi ön planda tutan gençler olarak yetiştirmektedir. 

Nesin Vakfı

Eğitim imkanından yoksun çocukların topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla Aziz Nesin tarafından 1972'de kurulmuştur. 3-11 yaş aralığında vakfa katılan çocuklar kendi ayakları üstüne duracakları zamana kadar vakıfta kalırlar. Nesin Vakfı'nın temel amacı iyi insanlar yetiştirmektir.

Maya Vakfı

Maya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle kuruldu. Faaliyetlerinin odağına dezavantajlı ve travmaya maruz kalan çocukları yerleştiren vakıf Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek programıyla, sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirmelerine destek oluyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı

1986'dan bugüne kadar ekonomik yoksunluk içerisindeki insanlara sağlık ve eğitim desteği veren vakfımız, bugüne kadar yaklaşık 700.000 hastaya hizmet sundu. Son 5 yıldır etik, dünya ile entegre, başarılı ve “iyi hekimler”in yetişmesi için tıp fakültesi öğrencilerine eğitim bursu sağlıyor.

Lises Vakfı

Eğitimde fırsat eşitliğine inanan Lises Vakfı, üniversite öğrencilerine burs verip, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim programları organize ederek onları topluma faydalı bireyler olmaları yolunda desteklemektedir.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği

Köy Okulları Değişim Ağı, köylerde çalışan, motivasyonu yüksek öğretmenler ile onlara destek olmak isteyen gönüllülerin ​köy okullarında sürdürülebilir değişim yaratmak amacıyla ​ bir araya geldikleri bir girişimdir.