Kullanım Koşulları

Sitemiz Kullanım Koşulları ve KVKK Bilgilendirme

irtibatmerkezi.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. irtibatmerkezi.com tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:
İsim ve soyisminiz, adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel bilgileriniz sizin tarafınızdan sitemize verildiğinde kaydedilir.

Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;
Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması; kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi; size özel kutlama, temenni iletimi,  beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması;
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

irtibatmerkezi.com, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

Kişisel verileriniz irtibatmerkezi.com vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

Kanunun ilgili maddesi uyarınca irtibatmerkezi.com'a başvurarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, irtibatmerkezi.com ilgili bölümünden yapabilirsiniz.
Çerez nedir, nasıl kullanırız

Çerezler, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından web tarayıcınız tarafından gönderilen küçük metin parçalarıdır. Bir çerez dosyası web tarayıcınızda saklanır ve sitenin veya bir üçüncü tarafın sizi tanımasına ve bir sonraki ziyaretinizi daha kolay hale getirmesine ve sitenin sizin için daha kullanışlı olmasına olanak tanır. Esasen, çerezler web sunucuları için bir kullanıcının kimlik kartıdır. Web işaretçileri, sitemizi kullanımınızı ve ilgili işlevleri izlememizi sağlayan sunucularımıza bağlı küçük grafik dosyalarıdır. Çerezler ve web işaretçileri size daha iyi ve daha verimli hizmet vermemize ve sitemizdeki deneyiminizi kişiselleştirmemize olanak tanır.
Çerezler "kalıcı" veya "oturum" çerezleri olabilir.
Detaylı BilgiAşağıda kullandığımız dahili ve üçüncü taraf çerezleri listelenmektedir. Bu çerezlerin adları, numaraları ve amaçları zaman içinde değişebileceğinden, bu sayfa bu değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.
SurebxSession: Süreklilik sağlamak ve oturum açma işleminizi sayfa sayfa sürdürmek için bu çerezi tarayıcınıza bırakmalısınız. Oturumu kapattığınızda veya tarayıcıyı kapattığınızda bu çerez yok edilir (tarayıcınızda ve sunucuda).
SUREBXID: Tarayıcıda kullanıcı adınızı hatırlar. Bu, bu siteye geri döndüğünüzde giriş sayfasındaki kullanıcı adı alanının sizin için zaten doldurulmuş olacağı anlamına gelir. Bu çerezi reddetmek güvenlidir - her giriş yaptığınızda kullanıcı adınızı tekrar yazmanız yeterlidir.

Bu sitede kişisel katkılarınızı bu siteye veya başka bir yere yüklemenize olanak veren bazı araçlar yer alabilir.
Bu araçlar kendi içerik veya malzemelerinizi ("Kullanıcı Katkıları") yükleme, iletme, yayımlama, sergileme veya diğer kullanıcılara veya toplumun diğer üyelerine iletme olanağı veren çevrimiçi dilekçeler, duyurular, mektup yazma araçları, mesaj panoları, sohbet odaları, kişisel web sayfaları ve profilleri, forumlar, bülten panoları ve diğer etkileşimli özellikleri ("Etkileşimli Hizmetler") içerebilir.
Bu siteden paylaştığınız tüm Kullanıcı Katkılarını gizli olmayan veri olarak değerlendiriyoruz. Paylaştığınız içerik size aittir ve bize, onu irtibatmerkezi.com'un misyonuna destek olması için sergileme, yeniden kullanma ve paylaşma hakkı veriyorsunuz. Hukuk açısından, siteye bir Kullanıcı Katkısı yükleyerek, bu içeriğin tüm haklarına ve kontrolüne sahip olduğunuzu ve irtibatmerkezi.com ve bağlı şirketlerine içeriğinizi kullanma, kopyalama, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, sergileme ve mevcut veya ileride geliştirilecek dağıtım yöntemleri veya medyayı kullanarak yaygınlaştırması için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans verdiğinizi onaylıyor ve taahhütte bulunuyorsunuz.
Bilgilerin doğruluğu taahhüdü. irtibatmerkezi.com'un resmi paylaşımları için geçerli olan bir Bilgilerin Doğruluğu Taahhüdü bulunuyor ve sizden de bağımsız olarak yaptığınız Kullanıcı Katkılarınızda da aynı doğruluk taahhüdünde bulunmanızı istiyoruz. Gönderdiğiniz veya katkıda bulunduğunuz tüm Kullanıcı Katkılarından sorumlu olduğunuzu ve bu tür içeriklerin hukuka uygunluğu, güvenilirliği, doğruluğu ve uygunluğu dahil olmak üzere tüm sorumluluğunun irtibatmerkezi.com'da değil sizde olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
Bu sitede yayımladığınız her türlü içerikten ve bu site üzerinden gerçekleştirdiğiniz her türlü etkinlikten ve sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz.
Tüm Kullanıcı Katkıları bu İçerik Standartlarına ve geçerli tüm ulusal, bölgesel, federal, eyalet, yerel ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bu İçerik Standartları herhangi bir ve bütün Kullanıcı Katkıları ve Etkileşimli Hizmetler için geçerlidir.
Ek olarak, Kullanıcı Katkıları:
Yalan, hakaret içeren, müstehcen, yakışıksız, kötü niyetli, saldırgan, taciz edici, şiddet ve nefret içeren, tahrik edici, irtibatmerkezi.com'un genel misyonunu tehlikeye atabilecek veya diğer her türlü uygunsuz malzeme içeremez.
Müstehcen ya da pornografik malzeme tanıtımı yapamaz, şiddeti ya da, ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim ya da yaşa dayalı ayrımcılığı teşvik edemez.
Hiçbir patent, ticari marka, ticari sır, başkalarının telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal edemez.
Başkalarının yasal haklarını (tanıtım ve gizlilik hakları dahil) ihlal edemez veya geçerli yasa veya yönetmeliklere göre herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk doğurabilecek ya da bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikamız ile çelişebilecek herhangi bir malzeme içeremez.
Kişileri aldatmaya veya yanlış yönlendirmeye elverişli olamaz.
Hiçbir yasa dışı faaliyeti teşvik edemez veya herhangi bir yasa dışı fiili savunamaz, teşvik edemez veya yardım edemez.
Herhangi bir kişinin kimliğine bürünmek veya kimliğinizi veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan bağlantınızı yanlış tanıtmak için kullanılamaz. herhangi bir kişi ya da kurumla ilgili olarak kimliğini ya da yakınlığını yanlış temsil edemez.
irtibatmerkezi.com yönetiminden izin almadan yarışmalar, çekilişler ve diğer satış promosyonları gibi ticari etkinliklerde bulunamaz, satış, takas ya da reklam yapamaz.
Aslında öyle olmadığı halde bizden veya başka bir kişi ya da kuruluştan kaynaklandığı izlenimini veremez.

Bu siteyi sadece yasal amaçlar için ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu web sitesini aşağıda listelenen şekillerde kullanmamayı kabul ediyorsunuz:
Geçerli ulusal, ve uluslararası yasaları veya yönetmelikleri ihlal edecek şekilde.
Reşit olmayan kullanıcıları uygunsuz içeriğe maruz bırakarak, kişisel bilgilerini isteyerek ya da başka yollarla istismar etmek, zarar vermek veya istismar etmeye teşebbüs etmek amacıyla.
Bu Koşullarda belirtilen İçerik Standartlarına uymayan herhangi bir malzemeyi bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak için.
Herhangi bir reklam veya tanıtım malzemesini, "önemsiz posta" "zincirleme mektup", "spam," veya her türlü benzeri talep gibi reklam ve tanıtım malzemesini göndermek veya gönderilmesi sağlamak için.
irtibatmerkezi.com veya irtibatmerkezi.com çalışanları, başka bir kullanıcı veya kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek veya bürünmeye teşebbüs etmek (söz konusu taraflarla ilişkili e-posta adresleri veya ekran isimlerinin kullanılması dahil olmak üzere) veya siteye herhangi bir grup veya kuruluşun adına kayıt olmak için.
Bu siteden kullanıcıların e-posta adreslerini veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini, herhangi bir amaç için elektronik veya başka yollarla toplamak veya toplatmak.
Kişilerin bu siteyi kullanmasını veya faydalanmasını kısıtlayan veya engelleyen ya da bizim tarafımızdan irtibatmerkezi.com'a veya site kullanıcılarına zarar verebilecek veya onları sorumluluk altına sokabileceğini tespit ettiğimiz diğer her türlü bir davranışta bulunmak.
irtibatmerkezi.com yönetiminden izin almadan her türlü ticari amaç için.
Ayrıca:
Siteyi devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyecek, zarar verecek veya bozacak veya başkalarının, site üzerinden gerçek zamanlı faaliyetlere katılma olanakları dahil olmak üzere başkalarının siteyi kullanılmasına müdahale edecek bir şekilde kullanmayacağınızı,
Bu sitedeki herhangi bir malzemeyi izlemek veya kopyalamak da dahil olmak üzere, herhangi bir amaçla siteye erişmek için robot, örümcek veya diğer otomatik cihazları kullanmayacağınızı ve internet sitesindeki materyali bu aygıtlarla izlemeyeceğinizi ve kopyalamayacağınızı,
Önceden yazılı onayımızı almadan bu web sitesindeki herhangi bir malzemeyi kopyalamak veya izlemek için herhangi bir manuel işlem kullanmayacağınızı,
Bu web sitesinin düzgün çalışmasına engel olacak herhangi bir cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağınızı,
Siteye herhangi bir virüs, truva atı, solucan, mantık bombası veya diğer kötü niyetli ve teknolojik olarak zararlı materyalleri yerleştirmeyeceğinizi,
Bu sitenin herhangi bir bölümüne, sitenin depolandığı sunucuya, ya da bu web sitesine bağlı bulunan herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına yetkisiz erişim girişiminde bulunmayacağınızı, hasar vermeyeceğinizi ve müdahale etmeyeceğinizi,
Bu web sitesine bir hizmet engelleme (DoS) veya dağıtımlı hizmet engelleme saldırısında bulunmayacağınızı,
Diğer başka yollarla bu web sitesinin düzgün çalışmasını engelleyecek bir girişimde bulunmayacağınızı,
kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Kullanıcıların bu web sitesinden paylaştıkları her şeyi önceden gözden geçiremeyeceğimiz için, bu siteye yüklenen, bu sitede ifade edilen veya sunulan her türlü içerik ve/veya görüş ile makaleler, sorulara verilen yanıtlar dahil tüm Kullanıcı Katkıları ve irtibatmerkezi.com tarafından sağlanan içerik dışındaki her tür içerik, yalnızca onları gönderen kişi ya da kuruluşun görüşleri ve sorumluluğundadır ve irtibatmerkezi.com'un görüşünü yansıtmaz. Sizin veya bu siteyi kullanan başkalarının siteden paylaştığı her türlü malzemenin içeriğinden veya doğruluğundan üçüncü kişilere karşı sorumlu veya yükümlü değiliz ve bu siteden paylaştığınız içeriğin tüm sorumluluğunu üstenmeyi kabul ediyorsunuz. Sakıncalı Kullanıcı Katkılarıyla ilgili tüm güvenilir şikayetleri incelemeye çalışıyorsak da, özel yanıt verebileceğimizi veya bu tür içerikleri siteden kaldıracağımızı garanti edemiyoruz.

Bu web sitesinin amacı, irtibatmerkezi.com kullanıcıları adına irtibatmerkezi.com'un misyonuna hizmet etmek olduğundan, sadece amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve sitenin hiçbir kullanımının irtibatmerkezi.com'un daha geniş misyonuna zarar vermemesini garanti altına almak amacıyla, irtibatmerkezi.com aşağıdaki hakları kendinde saklı tutar:
Herhangi bir Kullanıcı Katkısını herhangi veya hiçbir sebep göstermeden silmek veya reddetmek. irtibatmerkezi.com bu kararı verirken adil olmak için elinden geleni yapacak ama nihayetinde bu, sadece irtibatmerkezi.com'un vereceği bir karardır. Bununla birlikte, hangi kullanıcı katkılarının misyonumuzu ileriye götürmeye katkısı olduğunu düşündüklerini tespit etmek için, rastgele sorgulama dahil olmak üzere, üyelerimize danışmayı bir genel uygulama haline getireceğiz. Bu sürecin her aşamasında, topluluğumuzun bu kararları nasıl verdiğimize ilişkin geri bildirimlerini memnuniyetle karşılayacağız; çünkü bizim görevimiz, topluluğumuzun misyonumuza ulaşabilmesine hizmet etmek. Ancak neticede irtibatmerkezi.com'un, tüm faaliyetlerimizin misyonumuz doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak konusunda yasal bir yükümlülüğü bulunuyor ve bu yüzden, bu yükümlülüğü yerine getirmek için nihai kararı yetkisini elimizde tutuyoruz.
Herhangi bir Kullanıcı Katkısının, İçerik Standartları da dahil olmak üzere Kullanım Koşullarını ihlal ettiğine, fikri mülkiyet haklarını veya diğer hakları çiğnediğine, bu web sitesinin kullanıcılarının kişisel güvenliklerini veya kamuyu tehdit ettiğine ya da irtibatmerkezi.com'a yasal yükümlülükler getirebileceğine inanırsak, söz konusu Kullanıcı Katkısıyla ilgili tamamen kendi takdir yetkimiz doğrultusunda gerekli veya uygun gördüğümüz her türlü adımı atabiliriz. Paylaştığınız materyalin kendi fikri mülkiyet haklarını veya mahremiyet haklarını ihlal ettiğini iddia eden üçüncü taraflara kimliğinizi açıklayabiliriz. Bu kararı kolayca vermeyeceğiz ama eğer bu tutumun anlaşmazlığın adil bir çözüme ulaşmasını kolaylaştırma ya da bizi hukuki sorumluluktan koruma potansiyeline sahip olduğunu düşünürsek bu adımı atabiliriz.
Bu web sitesinin yasa dışı veya izinsiz kullanıldığı hallerde, suç oluşturan kullanıma karşı yapılması gereken en doğru ve uygun yolun hukuki yaptırımlar olduğunu düşündüğümüzden, bununla sınırlı kalmamakla birlikte, yetkili makamlar dahil olmak üzere uygun hukuki yollara başvurabiliriz.
Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir ihlali durumunda, bu web sitesinin tamamına ya da bir bölümüne erişiminizi sonlandırabiliriz.
irtibatmerkezi.com tarafından yürütülen bir inceleme sırasında veya sonucunda irtibatmerkezi.com'un attığı herhangi bir adımdan kaynaklanan her türlü talepten vazgeçecek ve irtibatmerkezi.com veya kolluk görevlilerinin soruşturmalarının sonucunda gerçekleştirilen hiçbir fiilden irtibatmerkezi.com'u sorumlu tutmayacaksınız.

İnternetin bir özelliği olarak, bu site ve kullanıcı paylaşımları başka sitelere köprüler içerebilir. Eğer bu sitede irtibatmerkezi.com veya sizin tarafınızdan bağlantısı verilmiş diğer siteler ve kaynaklar bulunursa, bu bağlantılar yalnızca kullanıcılarımızın kolaylığı için sağlanır. Bu siteler veya kaynakların içeriği üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığımızdan, onlar adına ya da onları kullanmaktan kaynaklı herhangi bir kayıp veya hasar görmeniz halinde, herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Bu siteden bağlantı verilen üçüncü taraf web sitelerine erişmeye karar verirseniz, bunu tüm olası riskleri üstlenerek ve bu tür web sitelerinin gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olarak girmeniz gerekiyor.

Bu sitede sunulan araçları dünyamızın daha iyi bir yer olması için kullanmanızı istesek de, irtibatmerkezi.com, irtibatmerkezi.com adının ve bağlantılı diğer isimlerin yanlış amaçlar için kullanılmadığından emin olmak zorunda. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı, irtibatmerkezi.com adı, irtibatmerkezi.com logosu ve ilgili tüm isimler, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar irtibatmerkezi.com veya iştirakleri veya lisans verenlerine ait markalardır. Bu isimleri irtibatmerkezi.com'un yazılı izni olmadan kullanamazsınız. Sitede görülen diğer tüm isimler, markalar ve işaretler kendi sahiplerinin mülkiyetindedir ve burada sadece tanıtım amaçlı olarak bulunurlar.
Herhangi bir Kullanıcı Katkısının telif haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, şüphelendiğiniz telif hakkı ihlalini bize bildirebilirsiniz. irtibatmerkezi.com'un politikası, uygun şartlar oluştuğunda, ihlal tekrarı yaptığı anlaşılan kullanıcıların kullanıcı hesaplarını sonlandırmaktır.Bu sitenin gelecekte varlığını sürdürmesini dilesek bile, siteyi geçici veya sürekli olarak devre dışı bırakmamız gereken zamanlar olabilir. Ayrıca, bu web sitesini ve web sitesinden sağladığımız herhangi bir hizmet veya malzemeyi geri çekme, değiştirme veya ücretlendirme hakkımızı da saklı tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz. Bunu, tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda herhangi bir uyarıda bulunmadan yapabiliriz. Unutmayın ki, herhangi bir zamanda, herhangi bir süre boyunca bu web sitesinin bazı kısımlarının veya tümünün hizmet dışı kalmasından irtibatmerkezi.com sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca, zaman zaman, kayıtlı kullanıcı sayfası bulunanlar da dahil olmak üzere, kullanıcıların sitenin bazı bölümlerine veya tamamına erişimlerini kısıtlayabiliriz

İnternetten veya web sitesinden indirilebilir dosyalarda virüs veya diğer zararlı kodların olmadığını garanti edemeyeceğimizi ve etmediğimizi belirtiriz. Virüsten korunma ve giriş çıkış verilerinin doğruluğu için gerekli ihtiyaçlarınızı karşılayacak belirli yöntemleri ve denetim noktalarını uygulamakla ve oluşabilecek her türlü veri kaybının yeniden oluşturulması için bizim sitemizin dışında araçları elinizde bulundurma yükümlülüğü size aittir.
Web sitesini veya web sitesi yoluyla edindiğiniz herhangi bir hizmet veya malzemeyi kullandığınız için, veya web sitesindeki veya ondan köprü verilmiş başka bir web sitesindeki herhangi bir malzemeyi indirdiğiniz için, dağıtılmış hizmet reddi saldırısı (DDoS), virüsler veya bilgisayar ekipmanınızı, bilgisayar programlarınızı, verilerinizi veya web sitenizi kullanmanız nedeniyle diğer kişisel malzemelerinizi etkileyebilecek teknolojik olarak zararlı diğer materyallerden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.
Web sitesini, içeriğini ve web sitesinden elde edilen her türlü hizmet veya malzemeyi kullanma riski size aittir. Web sitesi, içeriği ve web sitesinden elde edilen hizmet ya da malzemeler herhangi bir doğrudan ya da dolaylı garanti olmaksızın, "olduğu gibi" ve "bulunduğu gibi" sunulmaktadır. Ne irtibatmerkezi.com ne de irtibatmerkezi.com'la bağlantılı herhangi bir kişi, web sitesinin eksiksiz olması, güvenilirliği, kalitesi, doğruluğu veya ulaşılabilirliği ile ilgili garanti verir veya beyanda bulunur. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, ne irtibatmerkezi.com ne de irtibatmerkezi.com ile bağlantılı herhangi bir kişi, bu web sitesinin, sitenin içeriğinin veya web sitesi yoluyla elde edilen hizmetin doğru, güvenilir, hatasız ya da kesintisiz olacağını garanti edebileceği gibi, kusurların düzeltileceğinin, sitemizde veya sitemizi barındıran sunucumuzda virüs ya da zararlı ögeler bulunmadığının veya web sitesinin ya da web sitesinden sağlanan herhangi bir hizmet ve malzemenin ihtiyaçlarınızı veya beklentilerinizi karşılayacağının garantisini de veremezler.
irtibatmerkezi.com pazarlanabilirlik, ihlal etmeme ve belirli bir amaca uygunluk da dahil olmakla birlikte bunlarla sınırlı olmayan her türlü açık ya da zımni garantiyi işbu belgeyle reddeder.
Yukarıdakiler geçerli kanunlara göre hariç tutulamayacak ve sınırlandırılamayacak garantiler için geçerli değildir.

irtibatmerkezi.com, iştirakleri veya onların lisansörleri, hizmet sağlayıcılar, çalışanlar, temsilciler, görevliler ya yöneticiler hiçbir durumda siteyi veya siteden bağlantı kurulan başka web sitelerini kullanmanızdan veya kullanamamanızdan, web sitesindeki veya benzeri diğer web sitelerindeki herhangi bir içerikten veya web sitesinden veya benzeri diğer web sitelerinden edinilen hizmet veya malzemeden kaynaklı, kişisel yaralanma, acı ve ıstırap, duygusal stres, gelir kaybı, kâr kaybı, iş veya umulan tasarruf kaybı, kullanım kaybı, itibar kaybı, veri kaybı dahil olmak üzere ve bununla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü doğrudan veya dolaylı, kazaen veya tesadüfi, riskten kaynaklı, veya cezai zararlar ve gerek (ihmal dahil) haksız fiilin, gerek kontrat ihlalinin, veya sebep öngörülebilir olsa bile başka sebepten doğan her türlü zarardan, hiçbir hukuk kuramı uyarınca sorumlu tutulamaz.
Yukarıdakiler geçerli kanunlara göre hariç tutulamayacak ve sınırlandırılamayacak garantiler için geçerli değildir.


Web sitesini kullanmaktan doğan bir sorun olması durumunda bundan biz sorumlu tutulamayız. Bu koşulları kabul ederek, siteyi kullanmanızdan doğabilecek her türlü sonucun sorumluluğunu üstlenmiş oluyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarını ihlal etmenizden, veya web sitesinin içeriğini, hizmetlerini ve ürünlerini bu Kullanım Koşullarında açıkça izin verilenin dışında kullanmanız da dahil olmak üzere, ama bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, bu web sitesini kullanımınızdan veya bu web sitesinden edindiğiniz herhangi bir bilgiyi kullanımınızdan kaynaklanan her türlü iddiadan, sorumluluktan, zarardan, karardan, hükümden, kayıptan, masraflardan, harcama veya harçlardan (makul bir avukat ücreti dahil olmak üzere) ve bunlara karşı irtibatmerkezi.com'u, iştiraklerini ve lisans verenlerini ve bunların memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, lisansçı ve tedarikçilerini savunmayı, tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu Kullanım Koşullarından, veya web sitesinden kaynaklanan, veya bunlarla ilgili her türlü hukuk dava işlemi veya kovuşturma yalnızca Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde kurulacaktır. Buna karşın, Kullanım Koşullarının ihlali durumunda, yaşadığınız ülkede ya da ilgili başka bir ülkede size karşı hukuk davası, işlemi veya kovuşturması başlatma hakkını saklı tutuyoruz. Bu tür mahkemeler tarafından size karşı açılabilecek davalara ve söz konusu mahkemelerin bulundukları yerlere karşı her türlü itiraz hakkından feragat etmiş sayılırsınız.

Herhangi bir nedenle bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkemece, herhangi bir sebeple geçersiz, hukuk dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hüküm ya kaldırılacak ya da Kullanım Koşullarının diğer hükümlerinin eksiksiz güç ve etkide uygulanmasına devam edebilmesini sağlayacak şekilde sınırlandırılacaktır.

Bu siteyi kullanarak bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik politikamızı kabul ediyorsunuz. Bu Kullanım Koşulları sizinle irtibatmerkezi.com arasında, web sitesiyle ilgili tek ve tüm anlaşmayı oluşturur ve web sitesi ile ilgili bundan önceki ve devam eden tüm yazılı ve sözlü anlaşmaların, sözleşmelerin, beyan ve garantilerin yerine geçer.Ana Sayfa Dön